Zasady przenoszenia rachunków opisane są w poniższej instrukcji dla klienta w zakresie przenoszenia rachunków płatniczych.

Przeniesienie rachunku oznacza:

1) podpisanie z bankiem przyjmującym nowej umowy rachunku;

2) otwarcie w banku przyjmującym nowego rachunku i ustanowienie na nim, lub na wskazanym przez Klienta rachunku, istniejącym już w banku przyjmującym, usług płatniczych, o których przeniesienie wnioskował Klient;

3) przeniesienie na rachunek w banku przyjmującym salda dotychczasowego rachunku, zgodnie z wnioskiem Klienta;

4) rozwiązanie umowy dotychczasowego rachunku, zgodnie z wnioskiem Klienta.