Zastrzeganie kart dla klientów

 1. Telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Banku pod numerem telefonu: 801 321 456 lub + 48 86 215 50 50,
 2. Osobiście w placówce Banku,
 3. Za pośrednictwem portalu kartowego (Portal Kartosfera),
 4. Za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem telefonu: +48 828 828 828,

Informujemy, że wszystkie rozmowy na Infolinii Banku są nagrywane.

Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Zarówno Klienci Banku Spółdzielczego Daleszyce - Górno jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

 • dowód osobisty
 • dowód tymczasowy
 • paszport
 • prawo jazdy
 • książeczka marynarska
 • książeczka wojskowa
 • dowód rejestracyjny , karty.