GODZINY GRANICZNE REALIZACJI PRZELEWÓW

TAB. 1 Przelewy krajowe w PLN

Lp. Rodzaj przelewu Placówka Banku System bankowości internetowej
1. Polecenie przelewu wewnętrznego na rachunek w Banku w godzinach pracy Placówki Banku - do godziny 15:00 24/7
2. Przelew międzybankowy wychodzący:
2.1 ELIXIR1) 15:00 15:30
2.2 SORBNET2) 14:30 14:30
2.3 BLUECASH3)  15:00 24/73)
3.  Przelew przychodzący:
3.1 przelew wewnętrzny z rachunku w Banku do godziny 15:30
3.2 ELIXIR I sesja do godziny 11:30
II sesja do godziny 15:30
III sesja do godziny 9:00 dzień następny
3.3. BLUECASH3) 24/73)
3.4. SORBNET do godziny 15:30

1) Przelewy zlecone w dni robocze do godzin granicznych wykonane będą w danym dniu roboczym. Przelewy zlecone po godzinach granicznych wykonane będą w następnym dniu roboczym.

2) Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze do godziny granicznej. 

3) Przelewy BLUECASH są przyjmowane do realizacji w BS Daleszyce - Górno 24/7 natomiast możliwość ich odebrania uzależniona jest od godzin funkcjonowania tego systemu w banku docelowym. Terminy realizacji przelewów w banku przyjmującym przelew BLUECASH zawiera link  
Lista banków, do których można wykonać przelew z systemu BLUECASH.
Przelew BLUECASH jest również dostępny w ramach systemu bankowości elektronicznej.

TAB.2 Przelewy zagraniczne

Lp. Rodzaj przelewu Data waluty Placówka Banku
1. Przelew wychodzący:1)
1.1 Przelew w trybie standardowym:
1.1.1 SEPA, polecenie wypłaty w walucie EUR D+1 15:00
1.1.2 pozostałe polecenia wypłaty D+2 15:00
1.2 Przekazy w trybie pilnym D 12:00
2. Przelew przychodzący:
2.1 na rachunek w Banku D 15:30

1) Przelewy zlecone w dni robocze do godzin granicznych wykonane będą w danym dniu roboczym. Przelewy zlecone po godzinach granicznych wykonane będą z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym.