Logowanie do bankowości internetowej eBO

Logowanie do systemu eBO klienta indywidualnego i instytucjonalnego 

lub

W przypadku awarii łącza podstawowego klient automatycznie zostanie przełączony na łącze zapasowe bez zmiany głównego adresu oraz certyfikatu. 
 

Bank Spółdzielczy Daleszyce - Górno spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2.

Harmonogram publikacji wskaźników:

 • Za okres 01.09.2023 r. - 30.09.2023 r.

  API PSD2
  • Wskaźnik dostępności API PSD2 - 99,91% dziennie
  • Wskaźnik niedostępności API PSD2 - 0,09% dziennie
  Bankowość internetowa
  • Wskaźnik dostępności - 99,99% dziennie
  • Wskaźnik niedostępności - 0,01% dziennie
 • Za okres 01.08.2023 r. - 31.08.2023 r.

  API PSD2
  • Wskaźnik dostępności API PSD2 - 100% dziennie
  • Wskaźnik niedostępności API PSD2 - 0% dziennie
 • Bankowość internetowa
  • Wskaźnik dostępności - 99,99% dziennie
  • Wskaźnik niedostępności - 0,01% dziennie


Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.

Przed zalogowaniem do serwisu i wykonaniem transakcji:

 1. Sprawdź, czy adres strony serwisu transakcyjnego został wpisany prawidłowo: https://bsdaleszyce.ebo24.pl dla bankowości internetowej eBO. Sprawdź, czy na pasku adresu strony została wyświetlona zamknięta kłódka, oznaczająca nawiązanie szyfrowanego połączenia z Bankiem.
 2. Sprawdź, czy strona serwisu dla bankowości internetowej :
  - eBO jest zabezpieczona ważnym certyfikatem wystawionym dla witryn bsdaleszyce.ebo24.pl, zweryfikowany przez GeoTrust Inc. (poprawność certyfikatu sprawdzisz  klikając w zamkniętą kłódkę widoczną w oknie przeglądarki)
 3. Sprawdź, czy numer rachunku odbiorcy i rodzaj operacji wyświetlanej na stronie www jest zgodny z Twoją dyspozycją
 4. W razie wątpliwości sprawdź, czy dane dotyczące certyfikatu są zgodne z poniższymi:

Dla bankowości internetowej eBO:

 • wystawiony dla bsdaleszyce.ebo24.pl
 • wystawiony przez ESET SSL Filter CA
 • SHA256 CA
 • ważny do 23 czerwca 2021
 • odcisk palca (SHA1) D9:5B:A5:0C:87:46:99:0B:37:CE:7E:76:5D:B2:BF:40:E2:1B:67:FD

 

Szanowni Państwo! 

Każdy klient Banku Spółdzielczego Daleszyce - Górno składając odpowiedni wniosek może uzyskać dostęp do swojego rachunku z dowolnego miejsca na świecie poprzez sieć Internet. Dzięki tej usłudze mogą Państwo na bieżąco śledzić stan swojego rachunku, przeglądać jego szczegółową historię, dokonywać poleceń przelewów lub uzyskać informacje na temat swoich lokat lub kredytów.

Po podpisaniu umowy dostępu do interntu klient otrzymuje identyfikator, hasło oraz do wyboru autoryzację operacji za pomocą Mobilnego Tokena PRO lub kodów SMS. Dodatkową usługą jest równiez możliwość dostępu do konta przy użyciu telefonu, tabletu z zainstalowanym oprogramowaniem mobilnym w systemie Android. System posiada możliwość podwójnego uwierzytelnienia, wymagającego przy logowaniu podania loginu, poprawnego hasła oraz kodu autoryzacji uzyskanego z SMS lub Token PRO. Poniżej znajduje się instrukcja instalacji programu Token ONLINE.

Link do strony bankowości internetowej eBO 
Bankowość internetowa eBO

Bankowość internetowa

eBO-Klient - to system bankowości internetowej, który przez protokół https://, zapewnia wygodny i bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
W ramach systemu klient uzyskuje możliwość bieżącego sprawdzania salda rachunku, historii transakcji, założonych lokat, uzyskanych kredytów oraz stanu kart płatniczych jak również edytowania i wykonywania przelewów. Transmisja szyfrowana ssl, certyfikat serwera z kluczem o długości 1024 bitów oraz potwierdzanie wszystkich operacji hasłami jednorazowymi znanymi wyłącznie posiadaczowi rachunku, zapewniają całkowite bezpieczeństwo systemu.

eBO-Klient zlecenia (przelewy) - to system wykorzystujący 3 różne rodzaje zleceń zapłaty. Przelewy elixir, czyli tradycyjnego polecenia zapłaty komunikującego się poprzez sesje KIR oraz dwa polecenia szybkich przelewów BLUECASH oraz SORBNET, które pozwalają na wykonanie przelewu nawet od jednej minuty.
Do autoryzacji zleceń Bank udostępnił dwa rodzaje systemu autoryzacji. Pierwszy to Wiadomości SMS poprzez, które otrzymujemy kody autoryzujące zlecenia oraz czynności w systemie.
Drugi to Mobilny Token pozwalający za pośrednictwem aplikacji na systemach Android i OS, który w odstępach 30 sekundowych generuje kolejne kody autoryzacyjne.

eBO-Klient mobilny - Poprzez aplikację eBO Mobile PRO na systemie Android uzyskujemy dostęp do konta bankowego z pewnymi ograniczeniami w wielkości realiazcji zleceń i sposobów autoryzacji. Oprogramowanie można zainstalować pobierając aplikację Android dostępne w sklepie Google Play.

Poprzez usługę bankowości interntowej można zrealizować czynności takie jak :

 • sprawdzanie wysokości salda rachunku,
 • przeglądanie oraz drukowanie historii transakcji,
 • definiowanie oraz składanie krajowych poleceń przelewów,
 • definiowanie oraz składanie szybkich krajowych poleceń przelewów BLUECASH lub SORBNET,
 • sprawdzanie operacji kartowych (karty płątnicze oraz karty kredytowe),
 • konfigurowanie zleceń stałych,
 • przegladanie stanu lokat bankowych,
 • przeglądanie stanu i harmonogramu spłat kredytów,
 • zmianę rodzaju autoryzacji czynności i poleceń przelewów,
 • dokonywanie zmian hasła.

Przypominamy podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej:

 1. Nie wolno ujawniać hasła potrzebnego do logowania, hasło nie wygasa i Bank nigdy nie prosi o jego podanie,
 2. Podczas logowania można skorzystać z podwójnego uwierzytelnienia, które wymaga podania hasła oraz kodu autoryzującego. Jeśli nie uruchomimy tej opcji podczas logowania wpisuje się wyłącznie identyfikator użytkownika i ustalone przez siebie hasło,
 3. Podczas sprawdzania stanu konta i przeglądania historii Bank nigdy nie prosi o podanie haseł jednorazowych, danych kart płatniczych, numerów PIN. Jednorazowe hasła używane są tylko do podpisu zleceń, zmiany danych osobowych,
 4. W Internecie krążą maile, w których znajdują się odsyłacze do fałszywych stron bankowości internetowej i prośby o zalogowanie się na takich stronach w celu np. potwierdzenia danych osobowych. Nigdy nie odpowiadaj na taką korespondencję ani nie loguj się do systemu bankowości internetowej za pomocą odsyłacza przesłanego w mailu,
 5. Nie wolno odchodzić od komputera podczas zalogowania do systemu, a po zakończeniu pracy należy wylogować się i zamknąć przeglądarkę,
 6. Proszę pamiętać o tym, że używając legalnego oprogramowania, oprogramowania antywirusowego i antyspyware można w znaczącym stopniu poprawić bezpieczeństwo korzystania z bankowości elektronicznej.
 7. Połączenie z Internetem musi być bezpieczne (unikaj łączenia się z publicznej sieci WiFi)
 8. Trzeba uważać na fałszywe certyfikaty bezpieczeństwa np. rozsyłane przy pomocy poczty elektronicznej
 9. Należy zawsze korzystać z aktualnych wersji systemu operacyjnego, oprogramowania antywirusowego i przeglądarki internetowej
 10. System pocztowy powinien być chroniony przed przychodzącym spamem. Wiadomości e-mail to jedna z najpopularniejszych dróg, jaką mogą do systemu pocztowego trafić wirusy i informacje, których celem jest wyłudzenie poufnych danych
 11. Nie należy logować się do systemu eBO korzystając z odnośników otrzymanych pocztą elektroniczną lub znajdujących się na stronach nienależących do Banku
 12. Należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach lub u znajomych)
 13. Zalecane jest ręczne wpisywanie danych do zlecenia przelewu np. numerów rachunków, należy unikać wprowadzania numerów rachunków stosowania metody kopiuj/wklej
 14. Nie należy instalować oprogramowania pochodzącego z nieznanych źródeł na komputerze, na którym korzysta się z bankowości internetowej
 15. Należy zawsze kończyć pracę z systemem bankowości internetowej na komputerze korzystając z polecenia - wyloguj.

Dlaczego zabezpieczenia są tak ważne? 

 1. Poziom bezpieczeństwa komunikacji pomiędzy witryną internetową, a jej Klientem zależy od poziomu bezpieczeństwa każdego z elementów uczestniczących w tej komunikacji. Zabezpieczenia po stronie Banku spełniają wysokie standardy i są cyklicznie testowane i audytowane. Dlatego działania cyberprzestępców ukierunkowane są na zabezpieczenia po stronie Klienta.
 2. Bezpieczeństwo korzystania z serwisu bankowości internetowej zależy również od jego użytkowników, w tym także świadomości z obszaru zabezpieczeń własnego komputera. Niezabezpieczony komputer jest narażony na ataki z użyciem złośliwego oprogramowania, a nawet całkowite przejęcie nad nim kontroli. W takiej sytuacji cyberprzestępca, mając do dyspozycji wykradzione dane uwierzytelniające (login, hasło) będzie usiłował zrealizować utworzony przez siebie przelew.
 3. W celu zachowania bezpieczeństwa środków zdeponowanych na rachunku bankowym staraj się odpowiednio zabezpieczyć komputer oraz stosuj podstawowe zasady bezpieczeństwa. Śledź na bieżąco informacje zamieszczone na stronie Banku dotyczące nowych zagrożeń w bankowości internetowej.
 4. Aktualne ostrzeżenia, komunikaty i poradniki dla Klientów banków publikuje również Związek Banków Polskich na stronach internetowych: http://zbp.pl/dla-konsumentow.

Jeżeli zauważysz, Drogi Kliencie, jakiekolwiek nieprawidłowości - niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem
 

100% quality assurance gf rolex datejust ladies rolex calibre 2671 mingzhu engine m278248 0020 around 12mm.ferragamo belts on ebay take control at least forty years.