Lokaty oszczędnościowe to tradycyjna, bezpieczna i pewna forma oszczędzania.

Jeżeli szukasz łatwego sposobu na powiększenie swoich środków finansowych – u nas z zyskiem ulokujesz swoje oszczędności!

Jeśli posiadasz wolne środki i chcesz, by Twoje pieniądze zarabiały na siebie, załóż lokatę terminową w naszym Banku.

Okres zadeklarowania: od 1 do 24 miesięcy.

Oprocentowanie: wg zmiennej stopy procentowej.

 

Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe, a’vista w złotych – osoby fizyczne

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie
w stosunku rocznym
stopa zmienna
1. Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy  
1.1. ROR 0,1 %
2. Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową 0,2 %
2.1. Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową dla Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 0,1 %
2.2. Rachunek SKO 0,5 %


Lokaty oszczędnościowe w złotych - osoby fizyczne 

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie
w stosunku rocznym
stopa zmienna
1. Lokaty terminowe  
  1 - miesięczne 0,6 %
  2 - miesięczne 0,7 %
  3 - miesięczne 1 %
  6 - miesięczne 1,2 %
  12 - miesięczne 1,5 %
  24 - miesięczne 1,5 %
  36 - miesięczne 1,6 %

Od kwoty 30.000,00 zł: możliwość negocjacji oprocentowania

Odsetki: dopisywane do rachunku po upływie zadeklarowanego okresu. 

Po upływie okresu umownego lokaty podlega ona automatycznemu wznowieniu na pierwotnie zadeklarowany okres. Naliczane odsetki dopisywane są do kwoty lokaty.

Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym Daleszyce - Górno objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.