Kredyt Obrotowy w rachunku kredytowym

Szczegóły produktu:

 • Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym.
 • Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego        w prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.
 • Minimalna kwota kredytu 500,00 PLN.
 • Maksymalny okres kredytu nie może przekroczyć 60 miesięcy, pod warunkiem, że sytuacja ekonomiczno – finansowa Klienta gwarantuje terminową obsługę zaangażowania i zabezpieczenie kredytu jest akceptowane przez Bank.
 • Każda wypłata środków, z kredytu powoduje zmniejszenie dostępnego salda kredytu. Kredyt raz spłacony nie może być  ponownie uruchomiony (brak możliwości ponownego wykorzystania kredytu lub jego transzy).
 • Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania Kredytów w PLN w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno w Daleszycach.
 • Wysokość prowizji określa Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno w Daleszycach za czynności bankowe od klientów instytucjonalnych.

 

Kredyt obrotowy- deweloperski

Szczegóły produktu:

 • Kredyt przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć deweloperskich, w których deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.
 • Minimalna kwota kredytu wynosi 100 000 zł.
 • Kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia deweloperskiego oraz wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem.
 • Maksymalny okres kredytowania nie może przekroczyć 60 miesięcy.
 • Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania Kredytów w PLN w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno w Daleszycach.
 • Wysokość prowizji określa Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno w Daleszycach za czynności bankowe od klientów instytucjonalnych.