Kredyt Szybka Inwestycja

Szczegóły produktu:

 • Kredyt przeznaczony na finansowanie inwestycji związanych między innymi :  z zakupem środków transportu, zakupem maszyn i urządzeń, zakupem budynków lub budowli służących do prowadzenia działalności gospodarczej, wykupem środków trwałych z leasingu, zakupem komputerów i sprzętu biurowego.
 • Posiadanie rachunku bieżącego w Banku, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu (włącznie) pozostanie otwarty. Nowo pozyskani Klienci muszą otworzyć w Banku rachunek bieżący, przed uruchomieniem kredytu.
 • Minimalna kwota kredytu wynosi 20 000,00 PLN.
 • Minimalny udział własny Klienta w finansowaniu inwestycji wynosi 20%.
 • Spłata kapitału kredytu jest dokonywana w ratach malejących płatnych w okresach miesięcznych lub ratach kapitałowych kwartalnych, półrocznych wraz z odsetkami.
 • Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania Kredytów w PLN w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno w Daleszycach dostępna w placówce Banku.
 • Wysokość prowizji określa Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno w Daleszycach za czynności bankowe od klientów instytucjonalnych.

 

Kredyt Inwestycyjny Unia Biznes

Szczegóły produktu:

 • Kredyt inwestycyjny udzielany w rachunku kredytowym, przeznaczony na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich lub z programów wspólnotowych.
 • Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu jest posiadanie rachunku bieżącego w Banku, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu (włącznie) pozostanie otwarty. Nowo pozyskani Klienci muszą otworzyć w Banku rachunek bieżący, przed uruchomieniem kredytu.
 • Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem.
 • Minimalna kwota kredytu wynosi 20 000 zł.
 • Kredyt wraz ze środkami własnymi Kredytobiorcy, powinien zapewnić pełne sfinansowanie realizowanego przedsięwzięcia.
 • Kredyt inwestycyjny Unia Biznes może być udzielany na okres do 12 lat.
 • Spłata kredytu jest dokonywana w ratach malejących płatnych w okresach miesięcznych lub kwartalnych.
 • Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania Kredytów w PLN w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno w Daleszycach dostępna w placówce Banku.
 • Wysokość prowizji określa Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno w Daleszycach za czynności bankowe od klientów instytucjonalnych.

Kredyt Inwestycyjny

Szczegóły produktu:

 • Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego.
 • Minimalna kwota kredytu wynosi 50 000 zł.
 • Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziału środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i od wartości przedsięwzięcia finansowanego kredytem.
 • Kredyty inwestycyjne mogą być udzielane na okres do 12 lat.
 • Kredytowanie działalności inwestycyjnej dzieli się na okres realizacji i okres spłaty.
 • Okres realizacji nie może przekroczyć 2 lat.
 • Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania Kredytów w PLN w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno w Daleszycach dostępna w placówce Banku.

Wysokość prowizji określa Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno w Daleszycach za czynności bankowe od klientów instytucjonalnych.