Kredytowa Linia Hipoteczna

Szczegóły produktu:

  • Kredyt długoterminowy, zabezpieczony hipotecznie, przeznaczany na dowolny cel związany z prowadzona działalnością.
  • Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub innych bankach i towarzystwach leasingowych.
  • Minimalna kwota kredytu wynosi 50 000 PLN.
  • Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat.
  • Spłata kredytu w okresie spłaty następuje w ratach miesięcznych lub kwartalnych, przy czym spłata części lub całości kredytu nie powoduje odnowienia kwoty kredytu.
  • Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania Kredytów w PLN w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno w Daleszycach dostępna w placówce Banku.
  • Wysokość prowizji określa Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno w Daleszycach za czynności bankowe od klientów instytucjonalnych.