ROR Konto

Korzyści wynikające z posiadania rachunku ROR w Banku Spółdzielczym Daleszyce - Górno:

 • bezpieczeństwo zgromadzonych środków pieniężnych,
 • dodatkowy zysk z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na ROR oraz możliwość otwierania lokat oszczędnościowych,
 • dobrze wykorzystany czas - przelewy i sprawdzenie konta przez Internet- 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, bez potrzeby wizyty w Banku!
 •  korzystanie z różnych rodzajów poleceń zapłaty : Elixir oraz przelewy natychmiastowe BLUECASH lub SRBNET,
 • szybki kredyt lub pożyczka - kiedy tylko potrzebujesz korzystasz z Debetu lub kredytu konsumpcyjnego w ROR,
 • swobodne dysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi,
 • możliwość przeprowadzania rozliczeń bezgotówkowych,
 • możliwość regulowania poleceń zapłaty zaakceptowanych przez Posiadacza ROR,
 • międzynarodowa karta płatnicza VISA lub MasterCard dająca możliwość regulowania płatności w kraju i za granicą – bez konieczności posługiwania się gotówką czy czekami,
 • możliwość regulowania przez Bank stałych opłat (czynsz, energia, telefon).

Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym przeznaczony jest dla Posiadaczy ROR Konta na finansowanie bieżących potrzeb.
 

PRP Podstawowy Rachunek Płatniczy

PRP Konto przeznaczone jest wyłącznie dla osób, które w chwili złożenia wniosku nie będą posiadały innego rachunku prowadzonego w walucie polskiej.

Zgodnie z nowymi przepisami posiadacze podstawowych rachunków płatniczych mają prawo do zwolnienia z niektórych prowizji. Przede wszystkim nie zapłacą za otwarcie oraz prowadzenie konta, a także za wydanie i obsługę karty. Wszystkie te czynności są bezwarunkowo bezpłatne, co oznacza, że nie musisz spełniać żadnych warunków, aby uniknąć kosztów związanych z obsługą ROR-u. Dodatkowo w ramach podstawowego rachunku płatniczego otrzymasz:

 • 5 darmowych przelewów w miesiącu (w tym zleceń stałych);
 • nielimitowane darmowe operacje w bankomatach i wpłatomatach należących do banku;
 • 5 darmowych transakcji dokonanych w bankomatach i wpłatomatach obcego dostawcy (czyli innego banku lub sieci).

Jak więc widać, lista uprzywilejowanych czynności obejmuje wyłącznie podstawowe operacje bankowe.

PRP Podstawowy Rachunek Płatniczy służy do:

 • przechowywania środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń gospodarczych,
 • korzystania z kart bankowych,
 • korzystania z innych usług bankowych takich jak przelewy.

 

swiss copy watches in bangkok online for cheap sale.standard for skillfullness also technologies are powerful facial foundation to get cheap Rta.