"Wygodny kredyt" (kredyt promocyjny do dnia 30. 09.2019 r.)

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które posiadają:

 • stałe dochody z tytułu świadczonej pracy, emerytury, renty lub innych udokumentowanych źródeł,

 • wiarygodność kredytową.

Szczegóły produktu:

1. Minimalna kwota kredytu – 500,00 zł.,
2. Maksymalna kwota kredytu – 40.000,00 zł.,
3. Okres kredytowania - do 36 miesięcy,
4. Spłata kredytu w miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych,
5. Oprocentowanie – 4,90% zmienne w skali roku,
6. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – 3% jednorazowo,
7. Przeznaczenie – sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych.

 

Kredyt Gotówkowy

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które posiadają:

 • stałe dochody z tytułu świadczonej pracy, emerytury, renty lub innych udokumentowanych źródeł,

 • wiarygodność kredytową.

Szczegóły  produktu:

1. Minimalna kwota kredytu – 500,00 zł.,
2.
Maksymalna kwota kredytu – 250.000,00 zł.,
3. Okres kredytowania - do 96 miesięcy,
4. Spłata kredytu w miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych,
5. Oprocentowanie - Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania Kredytów,
6. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – 2,5% jednorazowo,
7. Przeznaczenie – sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych.

 

"Szybka gotówka"

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które posiadają:

 • stałe dochody z tytułu świadczonej pracy, emerytury, renty lub innych udokumentowanych źródeł,

 • wiarygodność kredytową.

Szczegóły produktu:

1. Minimalna kwota kredytu – 500,00 zł.,
2. Maksymalna kwota kredytu – 35.000,00 zł.,
3. Okres kredytowania - do 36 miesięcy,

4. Spłata kredytu w miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych,
5. Oprocentowanie - Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania Kredytów,
6. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – 3% jednorazowo,

7. Przeznaczenie – sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych


Kredyt Sezonowy

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które posiadają:

 • stałe dochody z tytułu świadczonej pracy, emerytury, renty lub innych udokumentowanych źródeł,

 • wiarygodność kredytową.

Szczegóły produktu:

1. Minimalna kwota kredytu – 500,00 zł.,
2. Maksymalna kwota kredytu – 40.000,00 zł.,

3. Okres kredytowania - do 42 miesięcy,.
4. Spłata kredytu w miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych,
5. Oprocentowanie – 8,50% zmienne w skali roku,
6. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – 2,7% jednorazowo,
7. Przeznaczenie – sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych.
 

„Bezpieczny Kredyt”

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które posiadają:

 • stałe dochody z tytułu świadczonej pracy, emerytury, renty lub innych udokumentowanych źródeł,

 • wiarygodność kredytową.

Szczegóły produktu:

1. Minimalna kwota kredytu – 500,00 zł.,
2. Maksymalna kwota kredytu – 30.000,00 zł.,
3. Okres kredytowania - do 24 miesięcy,
4. Spłata kredytu w miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych,
5. Oprocentowanie – 7,50% zmienne w skali roku,
6. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – 2,0% jednorazowo,
7. Przeznaczenie – sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych.
 

Kredyt odnawialny ROR

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które posiadają:

 • stałe dochody z tytułu świadczonej pracy, emerytury, renty lub innych udokumentowanych źródeł,

 • wiarygodność kredytową,

 • rachunek typu ROR będący w ofercie Banku.

Szczegóły produktu:

1. Minimalna kwota kredytu – 500,00 zł.,
2.
Maksymalna kwota kredytu –
  a. wyliczona na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, ale nie przekraczająca 3-krotności dochodu,
 
b. wyliczona na podstawie historii wpływów na rachunek do wysokości 12-krotności średnich miesięcznych wpływów( średnie miesięczne wpływy z 3 ostatnich miesięcy),c. oraz nie może przekroczyć 80 000,00 zł,
3. Okres kredytowania - do 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia Umowy kredytu na następny okres,
4. Spłata kredytu – każdy wpływ środków na rachunek zmniejsza saldo zadłużenia lub jednorazowo na koniec okresu kredytowania,
5. Oprocentowanie – 8,0% zmienne w skali roku,
6. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – 2,5% jednorazowo,
7. Przeznaczenie – sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych.
 

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które posiadają:

 • stałe dochody z tytułu świadczonej pracy, emerytury, renty lub innych udokumentowanych źródeł,

 • wiarygodność kredytową.

Szczegóły produktu:

1. Minimalna kwota kredytu – 10 000,00 zł.,
2. Maksymalna kwota kredytu –

a) 60% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu                             b) i nie przekraczająca 500 000,00 zł
3. Okres kredytowania – od 12 miesięcy do 15 lat,
4. Spłata kredytu w miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych
5. Oprocentowanie – Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania Kredytów,
6. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – 2,5% jednorazowo
7. Przeznaczenie:
 
a. kredyt / pożyczka gotówkowa;
  b. kredyt / pożyczka samochodowa;
 
c. limit w karcie kredytowej;
 
d. limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;
 
e. kredyt / pożyczka hipoteczna;
 
f. kredyt mieszkaniowy (przy łącznym spełnieniu następujących warunków: kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności, w tym współwłasności, (użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo własnościowe do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej) do nieruchomości);
g. kredyt studencki;
h. kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy;

w tym zobowiązań zaciągniętych wobec Banku.
 

Uniwersalny kredyt mieszkaniowy

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które posiadają:

 • stałe dochody z tytułu świadczonej pracy, emerytury, renty lub innych udokumentowanych źródeł,

 • wiarygodność kredytową.

Szczegóły produktu:

1. Minimalna kwota kredytu – 10 000,00,
2. Maksymalna kwota kredytu – 200.000,00 zł,

3. Okres kredytowania - do 15 lat w zależności od przeznaczenia kredytu,
4. Spłata kredytu w miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych,
5.
Oprocentowanie -  w oparciu o stawkę WIBOR 3M oraz marżę Banku w zależności od okresu kredytowania określone w Tabeli Oprocentowania Kredytów,
6.
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – w przedziale 2,5% – 4%
Przeznaczenie :
a.
zakup działki budowlanej;
b.
zakup lokalu mieszkaniowego na rynku pierwotnym lub wtórnym oraz domu jednorodzinnego;
c.
budowę, dokończenie budowy domu jednorodzinnego, przebudowę lub wykończenie domu jednorodzinnego;
 

Kredyt mieszkaniowy DOM

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które posiadają:

 • stałe dochody z tytułu świadczonej pracy, emerytury, renty lub innych udokumentowanych źródeł,

 • wiarygodność kredytową.

Szczegóły produktu:

1. Minimalna kwota kredytu – 10 000,00,
2. Maksymalna kwota kredytu -

  a. Nie może przekroczyć 80% wartości nieruchomości; 
  b. 50% wartości za zakup działki budowlanej; 
3. Okres kredytowania - do 15 lat w zależności od przeznaczenia kredytu,
4. Spłata kredytu w miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych,
5. Oprocentowanie -  w oparciu o stawkę WIBOR 3M oraz marżę Banku w zależności od okresu kredytowania określone w Tabeli Oprocentowania Kredytów,
6. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – w przedziale 2,5% – 4%,
7. Przeznaczenie kredytu :
  a. zakup działk budowlanej;
  b. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  c. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
  d. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
  e. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;
  f. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
  g. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego z innego banku, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;
  h. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
  i. 
budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  j. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  k. zakup działki, gruntu z rozpoczętą budową :
  l. wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego Dom;
  m. remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego Dom;
  n. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym;
  o.
zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową);
  p.
zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego Dom;
 

Uniwersalny kredyt hipoteczny

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które posiadają:

 • stałe dochody z tytułu świadczonej pracy, emerytury, renty lub innych udokumentowanych źródeł,

 • wiarygodność kredytową.

Szczegóły produktu:

1. Minimalna kwota kredytu – 10 000,00 zł,.
2.
Maksymalna kwota kredytu -
  a.
nie może przekroczyć 80% wartości nabywanej nieruchomości;
  b.
nie więcej niż 1 000 000,00 zł.,
3.
Okres kredytowania - do 15 lat;
4.
Spłata kredytu w miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych,
5.
Oprocentowanie -  w oparciu o stawkę WIBOR 3M oraz marżę Banku w zależności od okresu kredytowania określone w Tabeli Oprocentowania Kredytów.
6. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu – w przedziale 2,5% – 4%,
7.
Przeznaczenie – dowolny cel