Przelewy Eliksir

Zwykły (tradycyjny) system rozliczeń międzybankowych umożliwiający  sprawną realizację przelewów w złotych. Za pośrednictwem systemu Elixir realizowane są płatności uznaniowe i obciążeniowe osób indywidualnych i firm, jak również samych banków. Wszystkie transakcje skierowane do systemu rozliczane są w czasie jednej z trzech sesji Elixir odbywających się każdego dnia.
Informacja o czasie realizacji przekazów znajduje się w zakładce Godziny graniczne realizacji przelewów .
Zlecenie wykonania przelewu można zrealizować w sposób tradycyjny w placówkach Banku Spółdzielczego Daleszyce - Górno lub poprzez elektronicnzy system bankowości internetowej EBO w opcji Zlecenia -> Nowy przelew krajowy. W przypadku zleceń powtarzających sie cyklicznie można ustawić schcemat ich realizacji w opcji Zlecenia - >Zlecenia stałe (przydatne w przypadku różnych abonamentów, opłat, czy podatków itp.).
Zestawienie kosztów wykonania przelewów oraz inne opłaty znjadują się w zakładce Taryfa opłat i prowizji

Wszystkie rozliczenia oraz informacje przetwarzane przez system szyfrowane są elektronicznym podpisem Szafir. Dzięki temu uczestnicy systemu mają gwarancję bezpieczeństwa i nienaruszalności przesyłanych danych.


Szybkie przelewy BlueCash

BlueCash to usługa, umożliwiająca realizację szybkich przekazów pieniężnych, w złotych polskich, pomiędzy kontami w różnych bankach.
Usługa w naszym banku dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem systemu bankowości internetowej EBO ( opcja Zlecenia -> Nowy przelew ekspresowy ) i pozwala na przekazanie pieniędzy pomiędzy kontami, w większości przypadków,  już w ciagu kilkunastu sekund. Jednak czas realizacji uzależniony jest od systemów informatycznych oraz zasad organizacyjnych w poszczególnych bankach . 
Ograniczeniem jest również ilość banków biorących udział w tym systemie płatności, do których możemy wysłać przelew ekspresowy oraz maksymalna wysokość pojedynczego przelewu ekspresowego.
Zlecenie przelewu natychmoastowego zrealizować można w sposób tradycyjny, w placówce naszego banku, bez konieczności zakładania konta.
System BlueCash funkcjonuje na zasadzie rozbicia jednego przelewu międzybankowego na dwa przelewy wewnątrzbankowe. Wykorzystane są w tym przypadku konta bankowe Blue Media, które pośredniczą w transakcji. Z perspektywy klienta nic się nie zmienia i wykonuje on tylko jeden przelew. Listę banków do których możemy wykonać przelew za pośrednictwem systemu BluCash zawiera strona Lista Banków BlueCash .


Szybkie przelewy Sorbnet

SORBNET ( System Obsługi Rachunków Banków w Narodowym Banku Polskim ) to system prowadzony przez NBP, służący do dokonywania rozliczeń wysokokwotowych. SORBNET należy do systemów rozliczanych w czasie rzeczywistym i w przeciwieństwie do systemu BlueCash nie ma ograniczeń w kwocie przelewu, w różnych godzinach jego realizacji, czy banku odbierającym zlecenie .
Zlecenie wykonania przelewu można zrealizować, podobnie jak przy Eliksirze,  w sposób tradycyjny w placówkach Banku Spółdzielczego Daleszyce - Górno lub poprzez elektroniczny system bankowości internetowej EBO w opcji Zlecenia -> Nowy przelew krajowy przycisk Sorbnet.
W przypadku wyboru zlecenia Sorbnet należy postępować według instrukcji wyświetlonej w systemie bankowości internetowej EBO jak również, ze względów bezpieczeństwa, wymagany jest telefoniczny kontakt z operatorem usługi w naszym banku.

Do systemu SORBNET należą następujące podmioty:

  • instytucje rozliczeniowe (np. Krajowa Izba Rozliczeniowa),
  • centrale banków komercyjnych,
  • zrzeszenia banków spółdzielczych.

Zaletą systemu SORBNET jest możliwość szybkiego przekazania dużych środków na rachunek w innym banku (zwykle w czasie około 1h).
SORBNET realizuje przede wszystkim operacje międzybankowe. Od 2001 roku do zadań systemu włączono obsługę wysokokwotowych przelewów pomiędzy klientami indywidualnymi. Zgodnie z obowiązującym prawem, przelewy o wartości minimum 1 000 000 zł muszą być realizowane przez system SORBNET. Na życzenie klienta system może być także wykorzystany do realizowania przelewów na mniejsze kwoty.

SORBNET, podobnie do systemu ELIXIR, funkcjonuje w dniach roboczych, jest jednak systemem rozliczeniowym prowadzonym w sposób ciągły. W praktyce oznacza to, że przelewy bankowe dokonywane w dniach rozliczeniowych do godziny 15:30 są nawet w kilka minut księgowane na rachunku odbiorcy.
Koszty wykonania szybkiego przelewu międzybankowego Sorbnet zawarte są w Tryfach Opłat i prowizji.

 

.