LOKATY TERMINOWE, PROGRESYWNE I KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE W BS DALESZYCE - GÓRNO

Założenie lokaty to bardzo prosty proces. Wystarczy, że wpłacisz pieniądze na wybraną przez siebie lokatę bankową podasz kwotę i okres, na jaki zakładasz lokatę, (bank może narzucić pewne ograniczenia np. co do minimalnej i maksymalnej kwoty czy liczby posiadanych lokat). Kiedy czas lokaty minie, bank odda Ci wpłacone pieniądze wraz z odsetkami.

Lokata terminowa to lokata zakładana na konkretny okres, kończy się w określonym z góry dniu. Lokata ta może być nieodnawialna ( wtedy kończy się w czasie określonym z góry) lub odnawialna (przedłużana automatycznie po upływie lokaty).
  
Lokata progresywna. Oprocentowanie lokaty progresywnej narasta np. co miesiąc. Tę lokatę zazwyczaj można zerwać w trakcie trwania, bez utraty odsetek. Najczęściej wygląda to tak, że zrywając lokatę przed upływem okresu umownego, odsetki naliczane bedę za każdy zakończony miesiąc, wg oprocentowania dla danego miesiąca.
 
Oprocentowanie lokat nie jest ustalane dowolnie przez bank. Zależy od od wysokości stóp NBP - wraz z jej wzrostem zwiększa się oprocentowanie lokat, ale także kredytów. Stawki oprocentowania dla lokat znajdują się w tabeli opłat i prowizji.

Konto oszczędnościowe. Lokata jest umową zawieraną na konkretny czas natomiast konto oszczędnościowe to w zasadzie dodatkowy, oprocentowany rachunek, na który możesz wpłacić, ale i wypłacić z niego pieniądze w dowolnym momencie. Ten komfort jednak kosztuje - na kontach oszczędnościowych oprocentowanie jest zmienne, a to oznacza, że warunki mogą się zmienić w każdym momencie – nie zawsze na bardziej korzystne. Konto oszczędnościowe ma tę przewagę nad lokatą, że możesz w każdej chwili wycofać z niego pieniądze i to bez utraty odsetek - zostaną one naliczone za faktyczny czas zdeponowania oszczędności. W przypadku zerwania lokaty przed zakończeniem jej okresu najczęściej wiąże się ze zwrotem kapitału.

Lokata to nie konto, nie możesz więc do niej dopłacać nowych środków. Jeśli klient planujez co miesiąc odkładać po 50, 100 zł, to rozwiązaniem lepszym będzie założenie konta oszczędnościowego.