Wakacje kredytowe

Od 29 lipca 2022 r. można składać wnioski o wakacje kredytowe, wprowadzone przez rząd. Pozwalają one zawiesić spłatę ośmiu rat kredytu hipotecznego w 2022 i 2023 r. Wniosek można złożyć osobiście lub pocztą.

Wakacje kredytowe pozwolą na odroczenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie łącznie przez osiem miesięcy: po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale tego roku, i po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r. Skorzystanie z tego rozwiązania oznacza, że okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, kiedy skorzystało się z zawieszenia spłaty kredytu.

Składając wniosek należy posłużyć się wnioskiem o wakacje kredytowe wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania.

Wzory dokumentów do pobrania