the modern design of https://www.wellreplicas.to/ is great. potential customers won't be able to benefit from the best services major benefit of best swiss omega replica for sale. potential customers won't be able to benefit from the best services major benefit of best swiss audemarspiguetwatches.to. the imaginative atmosphere causes who makes the best noob.to distinct. 1:1 replication high end luxury https://pl.upscalerolex.to/ discount online sale. elegant fendi.to replica fendi usa is more attractive. www.numberone.to hilarity exceptional method.

Strona główna - Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno

Witamy w Banku Spółdzielczym Daleszyce - Górno

Tradycyjnie
jesteśmy dla Ciebie

Kursy walut

na dzień

30.06.2022

  • 1 EUR 4.6806
  • 1 USD 4.4825
  • 1 GBP 5.4429

Współtworzymy sukcesy polskich firm

Dowiedz się więcej
w oddziale banku

Kursy walut

na dzień

30.06.2022

  • 1 EUR 4.6806
  • 1 USD 4.4825
  • 1 GBP 5.4429

Klienci

Skrócona oferta dla klientów indywidualnych, biznesowych oraz rolników

Skorzystaj z naszej Bankowości internetowej gdzie tylko chcesz!

EBO zapewnia wygodny i bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

Wystapil blad podczas wykonywania zapytania SQL!
MySQL query: SELECT `aktualnosci`.`ID`, `aktualnosci`.`DataDodania`, `aktualnosci`.`IDKategorii`, link.`Link`, `tytul`.`Wartosc` as `Tytul`, `tresc`.`Wartosc` as `Tresc`, `intro`.`Wartosc` as `Intro`, `externalLink`.`Wartosc` as `LinkURL`, `aktualnosci_zdjecia`.`ID` as IDZdjecia, `aktualnosci_zdjecia`.`EXT` as EXT FROM `aktualnosci` JOIN `aktualnosci_atrybuty_wartosci` AS `Active` ON `aktualnosci`.`ID` = `Active`.`IDAktualnosci` && `Active`.`IDAtrybutu` = 100 && `Active`.`Wartosc` = 'pl' LEFT JOIN `aktualnosci_zdjecia` ON aktualnosci_zdjecia.IDObiektu = aktualnosci.ID && aktualnosci_zdjecia.IDTabeli = 1 && aktualnosci_zdjecia.Okladka = 1 LEFT JOIN `aktualnosci_atrybuty_wartosci` AS `tytul` ON `aktualnosci`.`ID` = `tytul`.`IDAktualnosci` && `tytul`.`IDAtrybutu` = 1 && `tytul`.`Lang` = 'pl' LEFT JOIN `aktualnosci_atrybuty_wartosci` AS `intro` ON `aktualnosci`.`ID` = `intro`.`IDAktualnosci` && `intro`.`IDAtrybutu` = 2 && `intro`.Lang = 'pl' LEFT JOIN `aktualnosci_atrybuty_wartosci` AS `tresc` ON `aktualnosci`.`ID` = `tresc`.`IDAktualnosci` && `tresc`.`IDAtrybutu` = 3 && `tresc`.Lang = 'pl' LEFT JOIN `aktualnosci_atrybuty_wartosci` AS `externalLink` ON `aktualnosci`.`ID` = `externalLink`.`IDAktualnosci` && `externalLink`.`IDAtrybutu` = 25 && `externalLink`.Lang = 'pl' LEFT JOIN `linki` link ON link.`IDObiektu` = `aktualnosci`.`ID` && link.`Modul` = 'Aktualnosci' && link.`Akcja` = 'Szczegoly' WHERE `aktualnosci`.`Status` = 1 && `aktualnosci`.`IDKategorii` = '1' GROUP BY `aktualnosci`.`ID` ORDER BY `aktualnosci`.`DataDodania` DESC
MySQL zwrócił: Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'bsdaleszyc_1.link.Link' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by