Zmiany w systemie autoryzacji przelewów dla eBO RWD

Pod koniec maja nastąpi zmiana w sposobie autoryzacji przelewów w systemach bankowości internetowej.

Bank Spółdzielczy Daleszyce – Górno z dniem 31 maja 2019 likwiduje karty z kodami jednorazowymi. Klienci, którzy potwierdzają transakcje za pomocą fizycznych kart z kodami mogą z nich korzystać wyłącznie do 31 maja 2019 roku. Po tym terminie do dyspozycji klientów będą dwa systemy autoryzacji przelewów w nowym systemie eBO RWD, t.j. nowa autoryzacja przy pomocy SMS lub nowe oprogramowanie mobilne o nazwie „Autentykator” zastępujące dotychczasowy Token Mobile. Osoby związane z bankiem proszone są o wcześniejszą deklarację przejścia na jeden z już działających systemów autoryzacji czyli Token Mobile lub SMS.  Wcześniejsze zadeklarowanie zmiany pozwoli na płynne przejście pomiędzy systemami płatności internetowej oraz zapoznanie się ze zmianami.

Należy wiedzieć, że Bank nie wydaje już kart z kodami jednorazowymi od 28 lutego 2019 roku. Osoby posiadające wcześniej wydane karty mogą nimi autoryzować transakcje do momentu zmiany na system eBO RWD. Natomiast przy braku deklaracji zmiany ze strony klienta w momencie przejścia na nową generację systemu, zostanie automatycznie przypisana autoryzacja za pomocą kodów SMS. Klient natomiast będzie miał możliwość wyboru drugiego sposobu autoryzacji czyli „Autentykatora”.

Zmiana sposobu autoryzacji

Nowy system autoryzacji poprzez aplikację mobilną podobnie jak dotychczasowy Token Mobile będzie umożliwiał autoryzację przelewów poprzez kody jednorazowe. Do zalogowania się do aplikacji będzie potrzebny smartfon z zabezpieczonym dostępem poprzez bezpiecznie logowanie oraz dostępem do Internetu .
Korzystanie z karty kodów jednorazowych polega na tym, że każdą operację bankową przez Internet, która wymagała autoryzacji, zatwierdza się kodem jednorazowym wydrukowanym na kartach kodów. Instytucje bankowe odchodzą od tej metody autoryzacji operacji, ponieważ taką kartę należy mieć  zawsze przy sobie w momencie autoryzacji. Nie daje ona natomiast informacji zwrotnej o operacji wykonywanej w systemie bankowości internetowej. Obecnie Komisja Nadzoru Finansowego nakazała zmianę tego sposobu autoryzacji we wszystkich bankach w Polsce a dyrektywa PSD2, która wchodzi definitywnie we wrześniu 2019 roku uniemożliwia dalsze stosowanie kart kodów oraz dotychczasowych (starych) autoryzacji przy pomocy kodów SMS.

Autoryzacja mobilna

Autoryzacja mobilna jest nowym wyznacznikiem trendu wśród instytucji bankowych oraz bankowości internetowej i mobilnej. Autoryzacja ta polega na zatwierdzaniu operacji bankowych dokonywanych przez aplikacje mobilne w systemie Android/OS działające w połączeniu z Internetem. Usługa polega na tym, że za pośrednictwem aplikacji mobilnej banku Klient otrzymuje powiadomienie push o wykonywanej operacji, którą musi potwierdzić jedynie bezpiecznym logowaniem. Całość trwa do kilku sekund, natomiast nie jest konieczne zapamiętywanie i przepisywanie kodów. Autoryzacja mobilna jest więc alternatywą dla kodów wysyłanych w wiadomościach SMS.

 

Więcej informacji można uzyskać w placówkach Banku Spółdzielczego Daleszyce – Górno.